Organizacja pracy

  • Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach – od 6:00 do 16:30
  • Praca żłobka obejmuje niemal 12 miesięcy w roku od 1 września do 14 sierpnia
  • Przerwa wakacyjna – trwa jedynie dwa tygodnie
    od 15 sierpnia do 31 sierpnia każdego roku (w przypadku konieczności przeprowadzenia większego remontu zastrzega się prawo zamknięcia placówki na okres sierpnia).

W żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce:

Grupa I – „Iskierki” – dzieci od 1 roku do 2 lat
Grupa II – „Promyczki” – dzieci w wieku od 2 do 3 lat

Budynek przy ul. Konstytcji 3 Maja 6
Grupa II – „TęczowePromyczki” – dzieci od 2 do 3 lat
Budynek przy ul. Matejki 7 „Tęcza”