Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
Na podstawie:
Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182),
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Administratorem danych osobowych jest:
Niepubliczny Żłobek „Nazaret” w Tarnobrzegu
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
39-400 Tarnobrzeg


Inspektorem Danych osobowych jest:
Jakub Smyklatel. 882 491 546,
email: [email protected]


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
wykonywania działalności w zakresie edukacji,
zatrudnienia w Niepublicznym Żłobku „Nazaret” w Tarnobrzegu – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.


Podanie Niepubliczny Żłobek „Nazaret” w Tarnobrzegu danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.