O Nas

Zapraszamy do wyjątkowego miejsca stworzonego z myślą o potrzebach, bezpieczeństwie i wszechstronnym rozwoju najmłodszych dzieci w wieku do lat 3!


Ten bardzo ważny w życiu każdego dziecka okres jest pierwszym doświadczeniem społecznym dziecka przekraczającego próg domu rodzinnego. Otoczymy go troską i miłością tak, by nie zaznało niepokoju i nie odczuwało braku najbliższych.

Nasza placówka powstała w 2012 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie tarnobrzeskich rodzin, które stanęły przed koniecznością pogodzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Organem prowadzącym żłobek jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

Żłobek „Nazaret” usytuowany jest w dwóch budynkach:

  • przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6 w Tarnobrzegu – dwie grupy: dzieci od 1 roku do 2 lat oraz od 2 roku do 3 roku życia
  • przy ulicy Matejki 7 („Tęcza”) – jedna grupa obejmująca dzieci od 2 do 3 roku życia

Obiekty spełniają wszelkie wymogi podyktowane rozporządzeniami dotyczącymi warunków lokalowych dla żłobków. Stworzyliśmy zróżnicowane i bogate otoczenie, mając na uwadze potrzeby najmłodszych. Sale zabaw są bezpieczne, przestronne, słoneczne. Elementy wyposażenia oraz dostępne zabawki i pomoce dydaktyczne stymulują rozwój dziecka.

Żłobek „Nazaret zapewniania dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Gwarantuje jakość poprzez prowadzenie zajęć zabawowych, edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka oraz jego rozwój psychomotoryczny.

Usługi w naszym żłobku świadczone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów i oddany w służbie dziecku personel. Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego. Przygotowaniem smacznych, domowych posiłków zajmują się panie kucharki zatrudnione w kuchni przedszkola.

Do żłobka przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne, jeśli nie wymagają opieki indywidualnej.


Nie zastąpimy Rodziny – ale możemy jej pomóc. Dlatego, stawiamy sobie za cel troskę o każde dziecko, traktując pracę jako służbę dla niego, jak też odpowiedź na Boży dar.