loading
loading

Zapraszamy do wyjątkowego miejsca stworzonego z myślą o potrzebach, bezpieczeństwie i wszechstronnym rozwoju najmłodszych dzieci w wieku do lat 3!


Ten bardzo ważny w życiu każdego dziecka okres jest pierwszym doświadczeniem społecznym dziecka przekraczającego próg domu rodzinnego. Otoczymy go troską i miłością tak, by nie zaznało niepokoju i nie odczuwało braku najbliższych.

Nie zastąpimy Rodziny – ale możemy jej pomóc. Dlatego, stawiamy sobie za cel troskę o każde dziecko, traktując pracę jako służbę dla niego, jak też odpowiedź na Boży dar.


Aktualności